Daily Sevas

1) Suprabhata Seva

2) Archna

3) Sahasranamarchana

4) Nalayaira Divya Prabandham Parayana

5) Sree Vishnu Sashasranama Sthothra Parayana and other Sthothras

6) Iithihasa and Purana Parayanas


Donate

Monthly Thirumanjanams(Abhishekams)

1) Sree Bhu Neela sametha Sree Ranganatha Swamy. Mrugasira Nakshathra

2) Sree Bhu Neela sametha Kalayana Venkateswaraswamy . Sravana Nakshathra

3) Sree Goda Rangamannar. Pubba Nakshatra

4) Sree Lakshmi Ammavaru . Utthara Phalguni Nakshathra

5) Ustavarulu. Every Friday.


Donate

Events celebrated

1) Alwar and Acharya Thirunakshatrams

2) Sree Ranganatha Swamy Thirunakshathram

3) Sree Venkateswara Swamy Thirunakshathram

4) Sree Varaha Jayanthi Thirunakshathram

5) Sree Sudarshana Perumal Jayanthi

6) Sree Hayagreeva Jayanthi

7) Sree Ramanavami Jayanthi

8) Sree Krushnastami

9) Sree Lakshmi Ammavari Thirunakshathram

10) Sree Goda Ammavari Thirunakshathram


Donate

Festivals

1) Ugadi                                                      2) Vijaya Dasami

3) Diwali                                                     4) Pavithra usthavams

5) Dhanurmasa Seva                               6) Mukkoti (koti deeposthavams)

7) Adhyanosthavams

8) Goda Kalayanam (bhogi)

9) Makara Sankranthi

10) Radhasapthami

11) Bhishma Ekadasi (vishnu sahasranama jayanthi)

12) Brahmosthavams

13) Kalyanostavams


Donate