Daily Sevas

rama

Morning: 

6:00 am   –  Kavata Udgatana, Goprusta Darshanam, Suprabhata Seva

8:15 am    –  Mangalasasanam, Theertha Ghoshti, Sarvadarsanam

10:00 am  – Sahasranamarchana, Sudarsana Havanam

11:00 am   – Kalyanotsavam

Afternoon:

12:30 pm  –  Closing Of Temple

Evening:

4:30 pm  –  Kavata Udgatana, Sarvadarsanam

6:30 pm  –  Sri Vishnu Sahasranama Parayanam

7:30 pm  –  Pavalimpu Seva, Kavata Bandanam

Sri Ramayana pa:ra:yanam  is always continuing from the current ‘Punarvasu’ day to next ‘Punarvasu’ day.

Srimadbha:gavatha pa:ra:yanam  is always continuing the current ‘Rohini’ day to the next ‘Rohini’ day.


Donate

✿ Events ✿

Masa Thirumanjanams(Abhishekams)

thirumanjanams

Sri Ramachandra Swami                         –   Chitta nakshathram

Sri Ranganatha Swami                             –  Revathi nakshatram

Sri Saketha Lakshmi Ammavaru            –  Every Friday

Sri Anjaneya Swami                                   – Poorvabhadra nakshatram

Sri Nammalwar                                           – Vishakha nakshatram

Sri Periyalwar                                              – Swathi nakshatram

Sri Goda Piratti                                  – Poorva Phalguni nakshatram

Sri Bhagawad Ramanujacharya              –  Arudra nakshatram

Sri Manavala Mamuni                              –  Moola nakshatram

HH Pedda Jeeyar Swami                          – Uttara Bhadra nakshatram


Donate

Festivals

varalakshmi

Ugadi                                                                   Karthika Pournima

Sri Rama Navami                                               Mukkoti Ekadasi 

Hanuman Jayanthi                                             Goda Kalyanam

Guru Pournima                                                   Sri Bhishma Ekadasi

Garuda Panchami                                      

Varalakshmi Vratham                                      

Vighna Nivarana Chathurdi                                     

Sarannavarathrulu

Naraka Chathurdasi

Diwali, Dhana Lakshmi Puja 


Donate

Perumal Thirunakshathrams

krishna

Badari Narayana Perumal Thirunakshathram

Sri Sudarsana Perumal Thirunakshathram

Hanuman Jayanthi

Varaha Jayanthi

Hayagreeva Jayanthi

Sri Krishna Jayanthi

Vamana Jayanthi

Githa Jayanthi


Donate

Alwar Thirunakshatrams

ramanuja

Bhagawad Ramanauja Jayanthi

Nammalwar Thirunakshathram

Parasar Bhattar Thirunakshathram

Nathamunula Thirunakshathram

Sri Andal Thirunakshathram

Peyalwar thirunakshathram

Manavalal Mahamunula Thirunakshathram

Periya Perumal Thirunakshathram


Donate