Jai Srimannarayana..!!

We Cordially invite you all to take part in Dhanurmasam Events from 16th Dec 2016 – 13th Jan 2016 @ DivyaSaketham, JIVA Campus from 5:30 AM.

Program Details:

 Date   (dd/mm/yy) Program Time
16-12-2016
to
13-01-2017
Dhanurmasam
Goda Ashtothram Seva Kalam, Theertha Prasadha Goshti
05:30 AM 
11-1-2017
to
13-1-2017
 Neeratothsavalu
Goda Amma Variki Thirumanjanam
09:30 AM
28-12-2016 Adhyayanotsavalu
Tholakkam      
06:00 PM
29-12-2016
to
07-01-2017
Pagalpattu Sevakalam 09:00 AM
08-01-2017
to
17-01-2017
Rapatthu sevakalam 06:00 PM
17-01-2017 Nammalvarla Mokshotsavam 06:30 PM
18-1-2017 Eayal Goshti,Satthumurai 09:00 AM
27-12-2016  Vishesa Uthsavalu
Thondaradippodi Aalwar Thirunakshatram
_____
08-01-2017  Vykunta Ekadasi
Vykunta Dwara Darshanam, Andru Ivvulagam Pasuram, Deepotsavam
05:00 AM
09-01-2017 Pedda Jeeyar Swamiji’s Paramapadhotsavam 10:00 AM
11-01-2017  Kudarai Uthsavam _____
13-01-2017  Sri Goda Ranganatha KalyanamEdurukolu Uthsavam
&
Kalyanothsavam
10:00 AM
&
05:00 PM
15-01-2017  Dhaanya Sangrahanam 09:00 AM